1 Comment

  1. Alexandru on

    Alexandru se roaga SfinteiTreimi,Apostolului Ioan, Sf.Arhanghel Mihail,Imaculatei Maria si celor 24 de batrani pt .dobandirea luminii spirituale,initierii,energiilor 1-9,protectiei de heruvimi furate de ex-parintele Eliade din cerul 6 cu ingeri din 8.Amin

Leave A Reply